ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.8 พัน

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245) - A0067946

  • สแกนข้ามช่องความถี่
  • 80 ช่อง 50 CTCSS/83DCS
  • วิทยุ FM 87-107.5 MHz
  • 199 Memory channel ช่องความจำ
  • มีโทนป้องกันการรบกวน Ctcss/DCS
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

คุณสมบัติ วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

Brand MARSHAL
ช่วงความถี่ 245.000-245.9875 MHz
จำนวนช่วงความจำ 199 Memory channel ช่องความจำขนาดเล็กที่สุด
กำลังส่ง 5 วัตต์
แสกนช่อง สแกนข้ามช่องความถี่
Battery 1400 mAh
วิทยุ FM
- มีโทนช่องย่อยลดการรบกวน CTCSS/DCS
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.8 พัน