เข้าชม 1637 ครั้ง

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

by MARSHAL

  • สแกนข้ามช่องความถี่
  • 80 ช่อง 50 CTCSS/83DCS
  • วิทยุ FM 87-107.5 MHz
  • 199 Memory channel ช่องความจำ
  • มีโทนป้องกันการรบกวน Ctcss/DCS
ราคา 1,455 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 1 ปี
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Shop Online

รายละเอียด วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)


Brand MARSHAL
ความถี่ 245.000-245.9875 MHz
กำลังส่ง 5 วัตต์
บันทึกช่องความจำได้ 199 Memory channel ช่องความจำขนาดเล็กที่สุด
แสกนช่อง สแกนข้ามช่องความถี่
Battery 1400 mAh
วิทยุ FM
- มีโทนช่องย่อยลดการรบกวน CTCSS/DCS
เข้าชม 1637 ครั้ง