ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

Adapter Printer Slip DC 24V/2.5A Threeboy For 'WINCOR'

Adapter Printer Slip DC 24V/2.5A Threeboy For 'WINCOR' - A0103512

ประกัน -
คำค้นหา : Threeboy , Adapter , Printer Slip , WINCOR

รายละเอียดสินค้า Adapter Printer Slip DC 24V/2.5A Threeboy For 'WINCOR'

คุณสมบัติ Adapter Printer Slip DC 24V/2.5A Threeboy For 'WINCOR'

Brand ThreeBoy
Model Printer Slip DC 24V/2.5A
Output A. 2.5A
Output V. 24V
For WINCOR
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.1 พัน