ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.7 หมื่น

Battery Acer Aspire AC14B18J AC14B13J Es1-511 Originel (3ICP5/57/80)

Battery Acer Aspire AC14B18J AC14B13J Es1-511 Originel (3ICP5/57/80) - A0122695

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Battery Acer Aspire AC14B18J AC14B13J Es1-511 Originel (3ICP5/57/80)

คุณสมบัติ Battery Acer Aspire AC14B18J AC14B13J Es1-511 Originel (3ICP5/57/80)

Brand Acer
Model Acer Aspire AC14B18J AC14B13J Es1-511
Voltage 11.31V
Capacity 3115 mAh
For Acer
มอก. 2217-2548
Package Contents PowerMax
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7 หมื่น