ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
9.6 พัน

Battery Toshiba L510 Original

Battery Toshiba L510 Original - A0121288

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Battery Toshiba L510 Original

คุณสมบัติ Battery Toshiba L510 Original

Brand Toshiba
Model Battery Toshiba L510
Voltage 10.8V
Capacity 4200mAh
For Notebook Toshiba L510 & Compatible Model
Compartible Toshiba L510, M300
มอก. 2217-2548
Package Contents PowerMax
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.6 พัน