ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
384

Cable USB To Type-C (1M,D-Q6) 'DOPO' White

Cable USB To Type-C (1M,D-Q6) 'DOPO' White - A0119822

  • Flexible resistant to use.
  • Sync and charge faster than before.
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Cable USB To Type-C (1M,D-Q6) 'DOPO' White

คุณสมบัติ Cable USB To Type-C (1M,D-Q6) 'DOPO' White

Brand DOPO
Model D-Q6
Connector Type-C
Cable Length 1M
Suitable For Use Smartphone / Tablet ที่รองรับ Type-C
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
384