ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
979

Cable USB To Type-C (1M,TC01-1000) 'Pisen' Red/Silver

Cable USB To Type-C (1M,TC01-1000) 'Pisen' Red/Silver - A0112413

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Cable USB To Type-C (1M,TC01-1000) 'Pisen' Red/Silver

คุณสมบัติ Cable USB To Type-C (1M,TC01-1000) 'Pisen' Red/Silver

Brand Pisen
Model TC01-1000
Connector Type-C
Suitable For Use Smartphone ที่รองรับ Type-C
ความยาวของสาย 1M
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
979