ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold

Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold - A0037020

  • Cable Sound PC TO SPK 1:2 Gold
  • ความยาวของสาย 3M
ประกัน - การันตี 20 วัน
คำค้นหา : Cable , Sound , PC , SPK , M/M , 1:2 , 3M , Gold

รายละเอียดสินค้า Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold

คุณสมบัติ Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold

Brand No Brand
Model Cable Sound PC TO SPK 1:2 (3M) Gold
ความยาวของสาย 3M
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.1 พัน