ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.6 พัน

Cable Extention USB M/F (3M)

Cable Extention USB M/F (3M) - A0038773

  • Cable Extention USB 2.0  M/F
  • ความยาว 3 เมตร (M/F) 
ประกัน - การันตี 20 วัน
คำค้นหา : cable , เคเบิ้ล , USB , Extention , 2.0 , M/F , 3M

รายละเอียดสินค้า Cable Extention USB M/F (3M)

คุณสมบัติ Cable Extention USB M/F (3M)

Brand No Brand
Model Cable Extention USB2 M/F
Connector USB 2.0 M/F
ความยาวของสาย 3M
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.6 พัน