ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.2 พัน

Cable USB TO Micro (30cm)

Cable USB TO Micro (30cm) - A0052187

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Cable USB TO Micro (30cm)

คุณสมบัติ Cable USB TO Micro (30cm)

Brand No Brand
Model Cable USB To Micro USB
Input สายเคเบิ้ลแปลง USB To Micro USB
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.2 พัน