ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
8.7 พัน

FAN HUB CM RGB

FAN HUB CM RGB - A0104558

  • The RGB LED Controller together with Cooler Master software allows you to take full control of your rig’s lighting and take it to the next level.
  • Take advantage of countless combinations of colors and lighting effects, from presets to full customization.

  • Have the PC lighting you want without an RGB capable motherboard.

  • This compact controller easily fits inside your case.

  • It can conveniently attach to any metallic surface with built-in magnet

ประกัน - การันตี 20 วัน
คำค้นหา : Coolermaster , FAN HUB , พัดลม , RGB LED CONBROLLER

คุณสมบัติ FAN HUB CM RGB

Brand Coolermaster
Model RGB LED Controller
Dimension 90mm x 53mm x 14mm
Weight 122g
Connectors Input Connector : SATA Power
Output Channels : 4 Ports (Port 1, 2 for frequency control)
Interface : USB connectors (9 Pin)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.7 พัน