ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.8 พัน

Splitter CM 1-to-3 ARGB

Splitter CM 1-to-3 ARGB - A0118196

  • Splitter Cable
ประกัน - การันตี 20 วัน

คุณสมบัติ Splitter CM 1-to-3 ARGB

Brand coolermaster
Model Addressable RGB 1-to-3 Splitter Cable
Detail Profile : ARGB
Length : 50cm (19.68 inch)
Connector : 3-pin
Rated Voltage : 5V
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.8 พัน