ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1 พัน

JOY Analog 'OKER' High Speed 818S (Blue)

JOY Analog 'OKER' High Speed 818S (Blue) - A0086786

  • With Digital and Analog Mode.
  • With two internal motor that provides maximun vibration feedback.
  • USB powered.
  • Ergonomic design
  • Compatible with : Windows 98/ME/2000/XP/WIN7/WIN8/VISTA
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า JOY Analog 'OKER' High Speed 818S (Blue)

คุณสมบัติ JOY Analog 'OKER' High Speed 818S (Blue)

Brand OKER
Model 818S
Interface USB
Key Control 17 Key
Operating System Support Windows 98/ME/2000/XP/WIN7/WIN8/VISTA
Vibration Support
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1 พัน