ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.7 พัน

JOY Analog 'OKER' U-900

JOY Analog 'OKER' U-900 - A0030595

 • สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ plug and play.
 • มีการดัดแปลงให้มีการเลียนแบบ การควบคุมการทำงานด้วยโหมด arbitrarily
 • มี 12 ฟังก์ชั่นในการตอบสนองการเล่น เกมส์ของคุณ
 • ออกแบบรูป ร่างมาเป็นพิเศษให้ความรู้สึกสบาย และมีระบบสั่นเสือ นที่แข็งแรง
 • มีฟังก์ชั่นการยิงที่รวดเร็วและฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหวที่ช้า
 • มีการออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับผู้ เล่นให้ความรู้สึกที่มากไปกว่า ความสะดวกสบาย
 • ยางและพื้น ผิวในการใช้งานช่วยป้องกันการลื่นไถลที่เกิดจากเหงื่อ
 • ภายในกล่อง มีคู่มือและแผ่นดิสก์มาให้
 • สนับสนุน DirectX 7.0 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
 • สนับสนุนฟังก์ชั่นการตอบสนองผู้ใช้ของเกมส์
 • สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ USB
ประกัน -

คุณสมบัติ JOY Analog 'OKER' U-900

Brand OKER
Interface USB
Key Control 11 Keys
Cable Length 1.8 m
Vibration Support
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.7 พัน