ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
843

Film SS J4 'Focus' ใส

Film SS J4 'Focus' ใส - A0117859

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Film SS J4 'Focus' ใส

คุณสมบัติ Film SS J4 'Focus' ใส

Brand Focus
Model Film Samsung Galaxy J4 แบบใส
Style แผ่นฟิล์มกันรอย แบบใส
Support Film Samsung Galaxy J4
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
843