ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.4 พัน

Micro SD Card 4GB Blackberry (CL4) No Adapter

Micro SD Card 4GB Blackberry (CL4) No Adapter - A0072306

  • Model : Micro SD Card 4GB Blackberry No Adapter
  • Capacity : 4 GB
  • Class : 4
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Micro SD Card 4GB Blackberry (CL4) No Adapter

คุณสมบัติ Micro SD Card 4GB Blackberry (CL4) No Adapter

Brand Blackberry
Model

Micro SD 4GB Blackberry (Class 4) No Adapter

Capacity

4GB

Class

Class 4

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.4 พัน