ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4 พัน

Windows Svr Std 2016 R2 64bit Eng DVD (P73-07113)

Windows Svr Std 2016 R2 64bit Eng DVD (P73-07113) - A0094144

Windows Server Standard 2016 R2 Eng 64bit (OEM) P73-07113)

  • Added layers of security- enhance security and reduce risk with multiple layers of built-in protection
  • Modern application platform features
  • Cost-efficient storage
  • Software-defined networking to automate with cloud-like efficiency
  • Virtualize your applications to decrease costs and increase flexibility
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Windows Svr Std 2016 R2 64bit Eng DVD (P73-07113)

คุณสมบัติ Windows Svr Std 2016 R2 64bit Eng DVD (P73-07113)

Brand Microsoft
Model

Windows Server Standard 2016 R2 Eng 64bit (OEM) P73-07113)

ลักษณะ

License Type: License and Media
License Quantity: 1 Server (16 cores)
Media: DVD-ROM
Licensing Details: 64-bit
Package: OEM

Package Contents

Product Key
Windows 10 (DVD)

-

Minimum System Requirement:
- Processor: 1.4 GHz 64-bit processor
- Memory: 512MB
- Hard Drive: 32GB

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4 พัน