ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
449

Panel LCD 15.6 PowerMax

Panel LCD 15.6 PowerMax - A0099408

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Panel LCD 15.6 PowerMax

คุณสมบัติ Panel LCD 15.6 PowerMax

Brand Power Max
Model Panel 15.6'' For Laptop (LCD)
Input For : 15.6''
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
449