ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.3 พัน

Panel 10.1'' LED (Slim) 'PowerMax'

Panel 10.1'' LED (Slim) 'PowerMax' - A0044254

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Panel 10.1'' LED (Slim) 'PowerMax'

คุณสมบัติ Panel 10.1'' LED (Slim) 'PowerMax'

Brand Power Max
Model Panal 10.1'' For Laptop (LED) 'Power Max'
Input For Panal 10.1'' (LED)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.3 พัน