ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
95831HRTZ
95831HRTZ
For : Notebook
100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip C 330uF
Chip C 330uF
Capacitors
50.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip C 470uF
Chip C 470uF
Capacitors
50.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0772000? PartNB
Chip CH-216-0772000? PartNB
Chip CH-216-0772000
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0809024 PartNB
Chip CH-216-0809024 PartNB
Chip CH-216-0809024
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-218-0697014 PartNB
Chip CH-218-0697014 PartNB
Chip CH-218-0697014
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-G86-631-A2 PartNB
Chip CH-G86-631-A2 PartNB
Chip CH-G86-631-A2
750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-ISL88731A PartNB
Chip CH-ISL88731A PartNB
Chip CH-ISL88731A
290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-IT8518E PartNB
Chip CH-IT8518E PartNB
Chip CH-IT8518E
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-KB930QF-A1 PartNB
Chip CH-KB930QF-A1 PartNB
Chip CH-KB930QF-A1
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-A3
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-NPCE791LAODX PartNB
Chip CH-NPCE791LAODX PartNB
Chip CH-NPCE791LAODX
290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-SR17E PartNB
Chip CH-SR17E PartNB
Chip CH-SR17E
1,350.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip GH-216-0749001 PartNB
Chip GH-216-0749001 PartNB
Chip GH-216-0749001
950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip GH-KB9012QF-A3
Chip GH-KB9012QF-A3
Chip GH-KB9012QF-A3
300.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip Nvidia NP13P-GL2-A1
Chip Nvidia NP13P-GL2-A1
Chip Nvidia N13P-GL2-A1
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
HM65 (Grade A)
HM65 (Grade A)
For:Notebook
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
SR1SE (Intel Pentium N3520) (Grade A)
SR1SE (Intel Pentium N3520) (Grade A)
For : Notebook
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
VGA 216-0842054
VGA 216-0842054
Chip VGA
1,180.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า