เข้าชม 1544 ครั้ง

DC Port #104 DELL 3200 3500

  • PD104 : DC PORT#104
ราคา 100 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
95 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Model PD104 : DC PORT#104
Compatible Devices ใช้กับ Compaq Presario: 1200, 1210, 1215, 1220, 1230, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252,
1255, 1256, 1266, 1267, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 12XL300
Dell Inspiron: 3000, 3200, 3500, 7000
เข้าชม 1544 ครั้ง