เข้าชม 1536 ครั้ง

DC Port #138 HP NC6110

  • PD138 : DC PORT#138
ราคา 100 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
95 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Model PD138 : DC PORT#138
Input แกน 1.65mm.
Compatible Devices Compaq/HP Business Notebook: NC6110, NC6120, NC6140

Compaq/HP Business Notebook: NX6110, NX6120, NX6130
เข้าชม 1536 ครั้ง