เข้าชม 1529 ครั้ง

DC Port #140 SONY PCG-K

  • PD140 : DC PORT#140
ราคา 100 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
95 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Model PD140 : DC PORT#140
Compatible Devices ใช้กับ PCG-K Series
PCG-K12, PCG-K12P, PCG-K13, PCG-K13F, PCG-K15, PCG-K15F, PCG-K17,
PCG-K23, PCG-K25, PCG-K27, PCG-K64, PCG-K66P, PCG-K45 PCG-K47
PCG-K43F PCG-K44FP PCG-K45F PCG-K43Q PCG-K415B PCG-K415S
VGN-K31, VGN-K31B, VGN-K71B, PCG-K33, PCG-K33P, PCG-K35, PCG-K37,
PCG-K33F, PCG-K34FP, PCG-K35F, PCG-K33Q, PCG-K315B, PCG-K315M,
PCG-K315S, PCG-K315Z, PCG-K86P, PCG-K86SP

VGN-A Series:
VGN-A51PS1, VGN-A51PS2, VGN-A51S1, VGN-A51S2, VGN-A61B, VGN-A71PS,
VGN-A71S, VGN-A100, VGN-A130, VGN-A130P, VGN-A140, VGN-A140P,
VGN-A150, VGN-A160, VGN-A170, VGN-A170P CTO, VGN-A190, VGN-A230,
VGN-A230B, VGN-A230P, VGN-A240, VGN-A240B, VGN-A240P, VGN-A250,
VGN-A260, VGN-A270, VGN-A270B, VGN-A270P, VGN-A290, VGN-A290F, VGN-A215M,
VGN-A215M, VGN-A215Z, VGN-A217M, VGN-A21, VGN-A295HP, VGN-A297XP, VGN-A600, VGN-A690

PCG-GRT Series:
PCG-GRT100, PCG-GRT150, PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT230,
PCG-GRT240, PCG-GRT250, PCG-GRT260, PCG-GRT270, PCG-GRT35
เข้าชม 1529 ครั้ง