ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2 พัน

PrintHead Epson LQ-2190 (หัวพิมพ์)

PrintHead Epson LQ-2190 (หัวพิมพ์) - A0101744

  • For : Epson LQ-2190
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า PrintHead Epson LQ-2190 (หัวพิมพ์)

คุณสมบัติ PrintHead Epson LQ-2190 (หัวพิมพ์)

Brand No Brand
Model

PrintHead Epson LQ-2190 'Rebuilt'(หัวพิมพ์)

For

Epson LQ-2190

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

2 พัน