Projector ViewSonic
Projector ViewSonic PA502XP

Projector ViewSonic PA502XP

1024 x 768 (XGA) / Brightness 3500 lm / Contrast 22000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
ราคา 9,090 บาท
Projector ViewSonic PA503XP

Projector ViewSonic PA503XP

1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 22000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
ราคา 11,900 บาท
Projector ViewSonic PA503X

Projector ViewSonic PA503X

1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 22000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
ราคา 12,500 บาท
Projector ViewSonic M1+

Projector ViewSonic M1+

854 x 480 (WVGA) / Brightness 300 lm / Contrast 12000:1 / WiFi / Bluetooth / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
ราคา 12,500 บาท
Projector ViewSonic PG703X

Projector ViewSonic PG703X

1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 22000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
ราคา 16,900 บาท