Wall Screen VERTEX (70x70)

Wall Screen VERTEX (70x70)

จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,430 บาท
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3

Wall Screen VERTEX (200'') 4:3

จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 200" (305 x 407 cm) / 4 : 3
ราคา 21,000 บาท
Tripod Screen VERTEX (70x70)

Tripod Screen VERTEX (70x70)

จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 2,120 บาท
Motorized Screen VERTEX (100

Motorized Screen VERTEX (100") 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (212 x 160 cm) / 4 : 3
ราคา 7,900 บาท
Motorized Screen VERTEX (150

Motorized Screen VERTEX (150") 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4:3
ราคา 19,000 บาท
Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3

Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (406 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 32,900 บาท