RAM DDR2(667) 1GB Hynix 16Chip

RAM DDR2(667) 1GB Hynix 16Chip

PC2 5300 / Bus 667
ราคา 300 บาท
RAM DDR2(667) 1GB Blackberry

RAM DDR2(667) 1GB Blackberry

PC2 5300 / Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 400 บาท
RAM DDR2(667) 2GB Hynix

RAM DDR2(667) 2GB Hynix

PC2 5300 / Bus 667
ราคา 545 บาท
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry

RAM DDR2(667) 2GB Blackberry

PC2 5300 / Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 640 บาท
RAM DDR2(800) 1GB Blackberry

RAM DDR2(800) 1GB Blackberry

PC2 6400 / Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 405 บาท
RAM DDR2(800) 2GB Hynix

RAM DDR2(800) 2GB Hynix

PC2 6400 / Bus 800
ราคา 560 บาท
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry

RAM DDR2(800) 2GB Blackberry

PC2 6400 / Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 645 บาท