RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip

RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 440 บาท
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip

RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip

PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 460 บาท
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip

RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 470 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip

RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 685 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip

RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip

PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 680 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip

RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 685 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB Apacer 16 Chip

RAM DDR3(1333) 4GB Apacer 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 680 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB Kingston VALUE RAM (KVR13N9S8/4)

RAM DDR3(1333) 4GB Kingston VALUE RAM (KVR13N9S8/4)

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 690 บาท
RAM DDR3(1333) 4GB G.SKILL (C9S-4GNS) 8 Chip

RAM DDR3(1333) 4GB G.SKILL (C9S-4GNS) 8 Chip

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 730 บาท
RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip

RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip

PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
ราคา 1,275 บาท
RAM DDR3(1333) 8GB Kingston VALUE RAM (KVR1333D3N9/8)

RAM DDR3(1333) 8GB Kingston VALUE RAM (KVR1333D3N9/8)

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 1,300 บาท
RAM DDR3(1333) 8GB G.SKILL (C9S-8GIS) Aegis

RAM DDR3(1333) 8GB G.SKILL (C9S-8GIS) Aegis

PC3 10600 / Bus 1333
ราคา 1,430 บาท