ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน
Ceflar (M-1241) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Ceflar (M-1241) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / BLUETOOTH
2,090.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 5
Ceflar (M-1110) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Ceflar (M-1110) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,710.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 280.-
Music D.J. (M-M16P) Blue +USB แถม Microphone
Music D.J. (M-M16P) Blue +USB แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์
1,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

960.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 40.-
Music D.J. (M-M16P) Silver +USB แถม Microphone
Music D.J. (M-M16P) Silver +USB แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์
1,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

960.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 40.-
Music D.J. (M-M16K) Red/Music +USB แถม Microphone
Music D.J. (M-M16K) Red/Music +USB แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์
1,050.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,010.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 40.-
Music D.J. (M-M16C) Orange/Cartoon +USB แถม Microphone
Music D.J. (M-M16C) Orange/Cartoon +USB แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์
1,300.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
Music D.J. (M-M992X) CTP-035 Black +USB แถม Microphone
Music D.J. (M-M992X) CTP-035 Black +USB แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,300.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M16G) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M16G) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,340.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 2
Music D.J. (M-M992) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M992) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,390.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,320.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 70.-
Music D.J. (M-M992) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M992) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,390.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,320.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 70.-
Music D.J. (M-M999A) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M999A) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,530.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M999C) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M999C) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,530.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M999X) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M999X) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,510.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,420.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 90.-
Music D.J. (M-M991) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M991) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน / Bluetooth
1,530.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M999BT) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M999BT) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,560.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,480.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M100) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M100) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน / Bluetooth
1,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,510.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M100) White +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M100) White +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน / Bluetooth
1,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,510.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (M-M16A) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M16A) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,670.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 80.-
Music D.J. (D8500) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (D8500) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ลำโพง 1 Pcs / Bluetooth
1,790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,700.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 90.-
Music D.J. (D8500) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (D8500) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ลำโพง 1 Pcs / Bluetooth
1,790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,700.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 90.-
Music D.J. (M-M99D) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M99D) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,840.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 110.-
Music D.J. (M16D) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M16D) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
2,270.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,140.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 130.-
Music D.J. (M-M20S) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M20S) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
2,550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,460.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 90.-
Music D.J. (M20C) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M20C) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
2,770.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,620.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 150.-
Music D.J. (M7000I) Black +USB, BLUETOOTH
Music D.J. (M7000I) Black +USB, BLUETOOTH
ตู้ช่วยสอน / Bluetooth
3,170.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 170.-
Music D.J. (M7000I) Black/Blue +USB, BLUETOOTH
Music D.J. (M7000I) Black/Blue +USB, BLUETOOTH
ตู้ช่วยสอน / Bluetooth
3,170.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 170.-
Music D.J. (M20V) RGB +USB, BLUETOOTH แถม Microphon
Music D.J. (M20V) RGB +USB, BLUETOOTH แถม Microphon
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,170.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 170.-
Music D.J. (M-M20) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M20) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,170.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 170.-
Music D.J. (M-M20B) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M20B) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,650.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,460.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 190.-
Music D.J. (M7000IT) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M7000IT) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,650.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,460.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 190.-
Music D.J. (M7000IP) Black +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M7000IP) Black +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
4,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,300.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 190.-
Music D.J. (M7000IP) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M7000IP) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
4,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,300.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 190.-
Music D.J. (M-M20A) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-M20A) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ * Bluetooth
4,450.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,270.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 180.-
Music D.J. (M-7000IX) Black +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-7000IX) Black +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
4,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
Music D.J. (M-7000IX) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M-7000IX) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
4,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,100.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/11/62
ประหยัด 190.-
Music D.J. (M7000IS) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
Music D.J. (M7000IS) Black/Gray +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
4,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1