เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)
Stabilizer 800VA DK-3 DK Gray

Stabilizer 800VA DK-3 DK Gray

800VA / 350Watt
ราคา 870 บาท
Stabilizer 800VA DK-3 DK Green

Stabilizer 800VA DK-3 DK Green

800VA / 350Watt
ราคา 870 บาท
Stabilizer 800VA DK-3 DK Yellow

Stabilizer 800VA DK-3 DK Yellow

800VA / 350Watt
ราคา 870 บาท
Stabilizer 1000VA DK-4 DK Black

Stabilizer 1000VA DK-4 DK Black

1000VA / 450Watt
ราคา 900 บาท
Stabilizer 1000VA DK-4 DK Blue

Stabilizer 1000VA DK-4 DK Blue

1000VA / 450Watt
ราคา 900 บาท
Stabilizer 4000VA DK-4000 DK

Stabilizer 4000VA DK-4000 DK

4000VA / 2400Watt
Free Gift Card 500 บาท
ราคา 5,250 บาท
Stabilizer 8KVA DR-8000 DK (By Order)

Stabilizer 8KVA DR-8000 DK (By Order)

8000VA / 4000Watt
By Order
ราคา 16,900 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Stabilizer 10KVA DR-10000 DK (By Order)

Stabilizer 10KVA DR-10000 DK (By Order)

10000VA / 6000Watt
By Order
ราคา 28,500 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเสร็จ 20 วัน