เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)
Stabilizer 1000VA DK-4 DK Blue

Stabilizer 1000VA DK-4 DK Blue

1000VA / 450Watt
ราคา 1,090 บาท
Stabilizer 1000VA RL 'Zircon'

Stabilizer 1000VA RL 'Zircon'

1000VA / 800Watt
ราคา 2,490 บาท
Arriving (1-3 days)
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Stabilizer 2000VA DK-2000 DK

Stabilizer 2000VA DK-2000 DK

2000VA / 1000Watt
Free Gilf Card Lotus 300 บาท
ราคา 2,090 บาท
Stabilizer 3000VA DK-3000 DK

Stabilizer 3000VA DK-3000 DK

3000VA / 1800Watt
ราคา 4,590 บาท
Stabilizer 4000VA DK-4000 DK

Stabilizer 4000VA DK-4000 DK

4000VA / 2400Watt
ราคา 5,890 บาท
Stabilizer 5000VA DK-5 DK

Stabilizer 5000VA DK-5 DK

5000VA / 2800Watt
ราคา 6,990 บาท