ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
09 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
44,640
ขายวันนี้
952
รับเคลมวันนี้
675
ส่งกลับคืนวันนี้
277
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,699,275
ขายสะสม
107,174
รับเคลมสะสม
103,790
ส่งกลับคืนสะสม
9,400
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.60%
% การเคลม : ยอดขาย
564
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
546
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)