ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
06 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
21,458
ขายวันนี้
0
รับเคลมวันนี้
0
ส่งกลับคืนวันนี้
0
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,618,953
ขายสะสม
105,506
รับเคลมสะสม
102,100
ส่งกลับคืนสะสม
9,422
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.59%
% การเคลม : ยอดขาย
564
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
546
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)