บริการ ราคา
บริการตรวจเช็คอาการ FREE
บริการซ่อม (ไม่รวมอะไหล่) 100 - 300
บริการ ราคา
บริการตรวจเช็คอาการ FREE
บริการซ่อม (ไม่รวมอะไหล่) 100 - 300
เปลี่ยนจอ LED/LCD (รวมอะไหล่) 2,000 - 4,000
ซ่อม / เปลี่ยนชิป (Chip) (รวมอะไหล่) 2,500 - 3,500
เปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ด (รวมอะไหล่) 800 - 1,500
ติดฟิล์ม (ไม่รวมค่าฟิล์ม) 100
บริการ ราคา
บริการตรวจเช็คอาการ FREE
บริการซ่อม (ไม่รวมอะไหล่) 100 - 300
เปลี่ยนจอ (รวมอะไหล่) 500 - 2,500
ค่าเปลี่ยน DC Jack (รวมอะไหล่) 250
บริการ ราคา
บริการตรวจเช็คอาการ FREE
ติดแทงค์ (รวมอุปกรณ์) 500 - 1,000
เคลียตลับหมึก 100 - 300
ล้างหัวพิมพ์ 100 - 300
เปลี่ยนตลับหมึก (ไม่รวมอะไหล่) 50 - 100
เติมหมึก / ตลับ 50 - 500

*รับประกันบริการ 3 เดือน