ขนส่ง SD EXPRESS
จังหวัด หมายเลชโทรศัพท์
กรุงเทพฯ 02-2165846 , 02-213180 , 081-5083196
ประจวบฯ 089-9113322 , 089-9548305 , 089-9144861
ชุมพร 089-4693827
ระนอง 089-5905277 , 086-9618795
สุราษฯ 087-2665921 , 081-5973629
สมุย 089-7240653
กระบี่ 087-2645134
พังงา-อ่าวลึก 089-7292180
โคกกลอย-ตะกั่วป่า 081-3266568
ภูเก็ต 081-9565422
นครศรีธรรมราช 075-324409 , 084-949189
ทุ่งสง 075-421801 , 089-5889663
สิชล 089-5886294
ตรัง 081-5697477
พัทลุง 074-671757 , 0816094530
สตูล 081-2759560
สงขลา 081-6098400
ระโนด 087-1098226
ปัตตานี 084-8572114
ยะลา 084-8572114
**** อ.เวียงสระ , อ.บ้านสร้อง , อ.บ้านนาเดิม , อ.พระแสง 081-7190731