จังหวัด หมายเลชโทรศัพท์
กรุงเทพฯ 081-5645920 , 081-4072089
รองเมือง 02-2140629 , 081-5344490
สาย3 02-8880653 , 02-8881481
นครสวรรค์ 056-255012 ,081-4208460
อุทัยธานี 081-0441527
ชัยนาท 089-7065616 , 087-8416320
สุพรรณบุรี 081-5157726
นครปฐม 083-9152304
กาญจนบุรี 085-1006848
เพชรบุรี 081-5965104
ชลบุรี 081-5645920 , 081-4072089
ราชบุรี 084-1807206 , 081-4015975
ระยอง 085-0459090
อยุธยา 083-0487419
สิงห์บุรี 086-8974483
สมุทรสาคร 085-9149281
บ้านโป่ง 089-4858405
tran.angthong 087-3215942
นครราชสีมา 044-316034