ขนส่ง ภาคเหนือ (PL)
จังหวัด หมายเลชโทรศัพท์
กรุงเทพฯ 02-2144820 , 02-2143921
ตาก 089-7087178
แม่สอด 087-8474568
แพร่ 081-0415080
อุตรดิตถ์ 089-4619699
สุโขทัย 081-4754683
กำแพงเพชร 081-3947373
พิษณุโลก 086-9392052
พิจิตร 089-6441759
น่าน 083-9538866
เพชรบุรี 081-4742072
เลย 089-6409463
หนองตม-วังทอง 089-7072819