ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
05 สิงหาคม 2563 (ชิ้น)

ขายวันนี้

รับเคลมวันนี้

ส่งกลับคืนวันนี้

เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)

ขายสะสม

รับเคลมสะสม

ส่งกลับคืนสะสม

อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
%
% การเคลม : ยอดขาย

รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน

ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)